Termeni si conditii2018-07-16T10:08:24+00:00

SOLINVEST SRL a creat site-ul www.solinvest.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii și potențialii clienți. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu SOLINVEST SRL, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

1. Dreptul de proprietate intelectuala
Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale
SOLINVEST SRL este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SOLINVEST SRL sau a unor terţi care au autorizat SOLINVEST SRL să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la SOLINVEST SRL, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

2. Drepturi de marcă
Numele
SOLINVEST, logo-ul, precum si orice slogan utilizat., sunt mărci sau licente proprietate SOLINVEST SRL.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la
SOLINVEST SRL constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

3. Informatii despre produse si servicii
Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii SOLINVEST distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea
SOLINVEST SRL.

SOLINVEST SRL îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la gama de servicii prestate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea SOLINVEST SRL, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

4. Limitarea responsabilitatii
Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz,
SOLINVEST SRL, nu va putea fi făcuta responsabila pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de SOLINVEST SRL. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.